Calamiteitenfonds

TRAINING & EDUKATIEVE OVERLAND REIZEN
WORKSHOPS IN DE WOESTIJN
4×4 OVERLAND REIZEN

Expedition For Trucks

Lidmaatschap Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Expedition For Trucks (Expedition Far East B.V. (KvK nr. 14077214)) is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

LIVE YOUR DREAM & ENJOY YOUR LIFE | EXPEDITION FOR TRUCKS | MAKE SURE YOU’RE THERE

Expedition For Trucks

Steenstraat 122a
NL 5831 JJ Boxmeer
NETHERLANDS

NL +31 611 94 43 15
info@expeditionfortrucks.com

KvK 14077214

SGR Expedition Far East